Instruktionsmanual

  • Den manual, der følger med produktet, er en “instruktionsmanual”, der opsummerer de grundlæggende betjeninger og funktioner ved flashfotografering.

  • Avanceret brugervejledning

    Enhver brug af Speedlite er beskrevet i denne “Avanceret brugervejledning”.

    Se de seneste detaljerede vejledning på følgende websted.

    https://cam.start.canon/A003/