Používání aplikace

Před použitím aplikace přeneste snímky, které budete zpracovávat, do počítače.

 1. Zapněte aplikaci.

  • Dvakrát klikněte na ikonu [Neural network Upscaling Tool] na ploše.
 2. Vyberte snímek.

  • Pomocí možnosti [Open file/Otevřít soubor] v nabídce [File/Soubor] nebo kliknutím na tlačítko [Add/Přidat] vyberte snímek, který chcete v aplikaci zpracovat.
  • Snímek také můžete přidat tak, že ho přetáhnete do okna.
  • Chcete-li odebrat snímek ze seznamu, vyberte ho a klikněte na možnost [Delete/Odstranit].
  • V rámci nastavení [Destination folder/Cílová složka] vyberte složku, kam budou ukládány snímky upravené v aplikaci.
 3. Klikněte na [Execute/Provést].

  • Poté, co se objeví zpráva [Please note that image processing takes time./Upozorňujeme, že zpracování snímku může chvíli trvat.], klikněte na možnost [OK].
  • Po zpracování snímku klikněte na možnost [Exit/Odejít].
  • Snímky upravené v aplikaci jsou ukládány s příponou „_Up“ přidanou k názvu souboru. Tyto soubory jsou ukládány ve stejném formátu jako původní soubory.

Poznámka

 • Snímky vytvořené aplikací používají následující barevné prostory.
  • Původní snímky v barevném prostoru sRGB nebo Adobe RGB: je použit stejný barevný prostor
  • Původní snímky v barevném prostoru jiném než sRGB nebo Adobe RGB: je použit barevný prostor sRGB