Odmítnutí odpovědnosti

  • Neoprávněná reprodukce této příručky jako celku nebo části je zakázána.
  • Tyto informace a specifikace softwaru se mohou bez upozornění změnit.
  • Snímky obrazovky a prvky uživatelského rozhraní uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečného softwaru.
  • Bez ohledu na výše uvedené položky nemůže společnost Canon nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu způsobenou používáním tohoto softwaru.

Zvyklosti v této příručce

  • Pokyny v této příručce platí pro verzi uvedenou na obálce.
  • Hranaté závorky označují softwarovou nabídku, názvy tlačítek a názvy oken.
  • Špičaté závorky označují názvy kláves klávesnice.

Ikony v této příručce

Odkaz Odkazy na stránky se souvisejícími tématy
Upozornění

Upozornění a bezpečnostní opatření

Poznámky

Doplňkové informace

Tipy Tipy nebo rady pro efektivnější používání aplikace
Řešení potíží Rady při řešení potíží