Ochranné známky

  • Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
  • App Store a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
  • Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.