Nastavení webových služeb

EOS 5D Mark IV6D Mark II6D80D77D760D800D200D750D2000D1300D

Do fotoaparátu můžete pomocí programu EU zaregistrovat webové služby.

Chcete-li používat webové služby, nejprve pro tyto služby vytvořte účty. Podrobné informace naleznete na webech jednotlivých webových služeb.

Upozornění

  • Použití této funkce vyžaduje instalaci nástroje EOS Web Service Registration Tool.
  • Používání webových služeb vyžaduje smlouvu s poskytovatelem, instalaci prohlížeče a existující síťové připojení.
  • Podrobnosti o verzích a nastaveních prohlížečů potřebných pro přístup k webovým službám získáte u poskytovatele služeb.
  • Mohou být účtovány poplatky za připojení nebo přístupový bod.
  1. V hlavním okně klikněte na tlačítko [Camera settings/Nastavení fotoaparátu].

  2. Klikněte na položku [Web Service Settings/Nastavení webových služeb].

    • Na zobrazené obrazovce nakonfigurujte požadovaná nastavení.