Nastavení stylů Picture Style

EOS-1D X Mark II1D C5D Mark IV7D Mark II

Styly Picture Style můžete upravovat a přitom si prohlížet výsledky úprav v reálném čase v okně Edit Picture Style (Upravit styl Picture Style), což je specializované okno Remote Live View window (Okno dálkového živého náhledu).

Upozornění

 • Není k dispozici při používání programu EOS Utility pro macOS v nativním režimu M1. Dostupné, pokud program EOS Utility běží v režimu Rosetta.
 • Použití této funkce vyžaduje instalaci verze 1.16.20 nebo novější programu PSE.
 • Během používání této funkce nelze fotoaparát přímo používat a ostatní funkce programu EU nejsou k dispozici.
 1. Vyberte [Remote Shooting/Dálkové snímání] v hlavním okně.

 2. V okně pro fotografování klikněte na [Other Functions/Další funkce] a otevřete [Edit Picture Style/Upravit styl Picture Style].

 3. Podle potřeby upravte styl Picture Style.

  • Po dokončení úprav uložte výsledky úprav do počítače jako soubor stylu Picture Style, než přejdete k dalšímu kroku.
  • Podrobnosti o úpravách a ukládání souborů ve stylu Picture Style naleznete v návodu k použití programu PSE.
 4. Klikněte na tlačítko [Register/Registrovat] v okně Edit Picture Style (Upravit styl Picture Style).

 5. Podle potřeby zadejte informace o souboru.

  • Vyberte možnost [User Def./Uživatelsky def.] a potom zadejte informace v polích [Caption/Titulek] a [Copyright/Autorská práva]. ([Caption/Titulek] je povinné pole.)
  • Po zadání informací klikněte na možnost [Register/Registrovat].

Poznámka

 • Vyberte [Yes/Ano], když se zobrazí [Continue editing from last time?/Pokračovat v úpravách od minule?] po ukončení této funkce a restartování programu EU, pokud chcete pokračovat v úpravách stylu Picture Style.