Dálkové snímání v režimu Bulb (dlouhou expozicí)

Dálkové snímání v režimu Bulb (dlouhou expozicí)

 1. Zobrazte okno pro fotografování ().

 2. Klikněte na ikonu režimu snímání a vyberte možnost [BULB].

  • Zadejte následující nastavení pro jiné fotoaparáty než EOS-1D X Mark III, 1D X Mark II, 1D X, 1D C, R3, R5, R5 CR/Ra.

   • U fotoaparátů, jejichž volič režimů obsahuje polohu B (čas B), nastavte polohu B.
   • U fotoaparátů bez polohy B (čas B) na voliči režimů nastavte volič režimů do polohy M (manuální) a v okně pro fotografování vyberte možnost [BULB] nebo nastavte rychlost závěrky fotoaparátu na možnost [BULB].
 3. Nastavte hodnotu clony.

 4. Klepněte na tlačítko [Časovač].

 5. Zadejte dobu expozice a klikněte na tlačítko [Start/Spustit].

  • Zadejte hodnotu v rozsahu 00:05–99:59 v jednosekundových krocích.

Poznámka

 • Dálkové snímání v režimu Bulb (dlouhou expozicí) lze zahájit a ukončit kliknutím na tlačítko [Tlačítko spouště] bez nastavení doby expozice.

Nastavení časovače času B (dlouhé expozice)

EOS 5Ds/5Ds R5D Mark IVR3R5R5 CR6R7R8R10R50R/RaRP6D Mark II7D Mark II90D80D77DM6 Mark II

Snímání v režimu dlouhé expozice bez držení tlačítka spouště je možné nastavením doby dlouhé expozice v [Bulb timer settings/Nastavení časovače režimu Bulb].

 1. Klikněte na [Režim dálkového snímání 2] v okně pro fotografování.

 2. Vyberte [Bulb timer settings/Nastavení časovače režimu Bulb].

 3. Nakonfigurujte nastavení.

  • Vyberte možnost [Enable/Povolit].
  • Nastavte dobu expozice. Rozsah nastavení je 00:00:00–99:59:59.

  • Vyberte [Disable/Zakázat] k deaktivaci časovače režimu Bulb během příští dlouhé expozice.
  • Zadání 00:00:00 jako doby expozice nastaví časovač režimu Bulb na [Disable/Zakázat].
 4. Klikněte na tlačítko [OK].