Braketing ostření

EOS R3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50RP90DM6 Mark II

Braketing ostření umožňuje kontinuální snímání s ohniskovou vzdáleností měněnou automaticky po každém snímku. Z těchto snímků můžete vytvořit jeden snímek zaostřený na širší oblast pomocí aplikace, která podporuje hloubkovou kompozici, například Digital Photo Professional (software EOS).

 • Konfigurovatelné funkce se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu.
 • Podrobnosti o opatřeních a dostupných funkcích naleznete v návodu k použití připojeného fotoaparátu.
 1. Klikněte na [Režim dálkového snímání 2] v okně pro fotografování.

 2. Klikněte na [Focus bracketing/Braketing zaostřování].

 3. Nakonfigurujte nastavení podle potřeby a poté klikněte na [OK].

 4. Pořiďte snímek.

  • Zaostřete na nejbližší konec upřednostňovaného rozsahu zaostření a pak klikněte na [Tlačítko spouště].
  • Po zahájení snímání přejeďte kurzorem z [Tlačítko spouště].
  • Fotoaparát snímá nepřetržitě a posouvá polohu zaostření směrem do nekonečna.
  • Snímání skončí po zadaném počtu snímků nebo na vzdáleném okraji rozsahu ohniska.