HDR Mode (Režim HDR)

EOS 5Ds/5Ds R5D Mark IV5D Mark IIIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50R/RaRP6D Mark II6D7D Mark II90D80DM6 Mark II

Můžete pořídit snímky s širokým dynamickým rozsahem, který zachovává detaily ve světlech a stínech, a také snímky HDR, které připomínají malované obrazy.

HDR je zkratka pro High Dynamic Range (Široký dynamický rozsah).

  • Konfigurovatelné funkce se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu.
  • Podrobnosti o opatřeních a dostupných funkcích naleznete v návodu k použití připojeného fotoaparátu.
  1. Klikněte na [Režim dálkového snímání 2] v okně pro fotografování.

  2. Klikněte na možnost [HDR Mode/Režim HDR].

  3. Nakonfigurujte nastavení podle potřeby a poté klikněte na [OK].

  4. Pořiďte snímek.