Funkce záznamu, výběr karty

EOS-1D X Mark III (verze firmwaru 1.6.0 nebo vyšší)R5 (verze firmwaru 1.5.0 nebo vyšší)R5 CR6 (verze firmwaru 1.5.0 nebo vyšší)

Můžete nakonfigurovat funkci záznamu a kartu, která bude použita při záznamu a přehrávání.

 • Vzhled obrazovky a konfigurovatelné funkce se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu.
 • Podrobnosti o opatřeních a dostupných funkcích naleznete v návodu k použití připojeného fotoaparátu.
 1. Klikněte na [Nastavit] v okně pro fotografování.

 2. Klikněte na [Rec function/card selection/Funkce záznamu / výběr karty].

 3. Vyberta a aktivujte nastavení.

  • Položky 1–5 odpovídají následujícímu nastavení v [Nastavení: Record func+card/folder sel./Nastavení: Funk.zázn.+volba karty/složky] pro připojený fotoaparát.

   1. [Fotografie/Film separate/Fotografie/Film jednotl.]
   2. [Fotografie Rec options/Fotografie Možnosti záznamu]
   3. [Fotografie Record/play/Fotografie Nahrát/přehrát]
   4. [Film Rec options/Film Možnosti záznamu]
   5. [Film Record/play/Film Nahrát/přehrát]