Ukončení programu EU

 1. Klikněte na [Quit/Ukončit].

 2. Vypněte fotoaparát.

  • Odpojte propojovací kabel od fotoaparátu a počítače, pokud jsou propojeny kabelem.

Upozornění

 • Při odpojování vždy držte propojovací kabel za zástrčku.

 • Program průzkumu EOS Utility

  Společnost Canon žádá o vaši účast v tomto programu průzkumu, který prostřednictvím internetu odesílá údaje o používání produktů Canon společnosti Canon (nebo v Číně schválené výzkumné společnosti).

  Společnost Canon používá dané informace pro plánování a vývoj lepších výrobků, které splňují potřeby zákazníka.

  I když souhlasíte, můžete nastavení odesílání v rámci průzkumu kdykoli změnit na záložce [Survey/Průzkum] v předvolbách ().