Hlavní funkce programu EU

Program EU nabízí následující hlavní funkce.

  • Přenos snímků pořízených fotoaparáty

  • Změna nastavení fotoaparátu

  • Dálkové snímání

  • Spojení s programem Digital Photo Professional

Poznámka

  • Některé funkce programu EU vyžadují připojení k internetu, což vyžaduje smlouvu s poskytovatelem a stávající síťové připojení. Mohou být účtovány poplatky za připojení nebo přístupový bod.