Tisk z fotoaparátu

Po připojení fotoaparátu, který podporuje formát PictBridge (USB), můžete snímky vybírat pomocí fotoaparátu a tisknout.

  1. Propojte tiskárnu SELPHY s fotoaparátem pomocí kabelu USB.

  2. Zapněte tiskárnu SELPHY a potom fotoaparát. Spusťte režim Přehrávání.

    • V závislosti na fotoaparátu se může zobrazit ikona [PictBridge].
  3. Na fotoaparátu vyberte snímky a připravte je pro tisk.

    • Spusťte tisk pomocí fotoaparátu.
    • Po dokončení vypněte tiskárnu SELPHY i fotoaparát a odpojte kabel USB.