Tisk ze systému Windows

Ze systému Windows můžete tisknout pomocí služby Mopria.

 1. Připojte tiskárnu SELPHY k bezdrátovému směrovači ().

 2. Zkontrolujte, zda je tiskárna SELPHY připojena ke stejnému směrovači jako počítač.

  • Zkontrolujte, zda je směrovač identifikován v dolní části obrazovky Domů a zda ikona antény neobsahuje červený symbol ×.

Kroky prováděné na počítači

 1. Vyberte možnost [Settings/Nastavení] v nabídce Start.

 2. Vyberte možnost [Devices/Zařízení].

 3. Vyberte možnost [Printers & scanners/Tiskárny a skenery] a klikněte na [Add a printer or scanner/Přidat tiskárnu nebo skener].

 4. Zvolte [Canon SELPHY CP1500] a klikněte na tlačítko [Add device/Přidat zařízení].

 5. Otevřete dialogové okno pro tisk.

  • Spusťte fotografický software, vyberte snímky pro tisk a otevřete dialogové okno tisku.
  • Jako cílovou tiskárnu vyberte [Canon SELPHY CP1500].
 6. Zvolte možnosti tisku.

  • Zvolte velikost papíru odpovídající velikosti papíru a inkoustové kazetě v tiskárně SELPHY. U uvedených formátů papíru můžete také zvolit tisk s okraji nebo bez okrajů.
  • Zvolte požadovanou orientaci papíru při tisku a počet výtisků.
 7. Tiskněte.

  • Pokud chcete vytisknout další snímky, opakujte kroky 7–9.