Uživatelské funkce / Moje menu

Můžete provádět jemná nastavení funkcí fotoaparátu a měnit funkce tlačítek a voličů tak, aby vyhovovaly vašemu fotografování. Položky nabídky a uživatelské funkce, které často měníte, můžete také přidat do záložek Moje Menu.