Zobrazení na obrazovce a v hledáčku

Můžete nastavit použití obrazovky nebo hledáčku k zobrazení, aby se zabránilo náhodné aktivaci senzoru hledáčku při otevřené obrazovce.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Zobr. na displeji/v hledáč.].

 2. Vyberte možnost.

  • AUTO1: Auto 1 (: pouze displej)

   Když je obrazovka otevřená, vždy se použije pro zobrazení.

   Obrazovka se použije k zobrazení, když je zavřený a směřuje na vás, a přepněte na hledáček, když se skrz něj díváte.

  • AUTO2Auto 2 (: auto. přepínání)

   Obrazovka se použije k zobrazení, když je zavřená a směřuje na vás, a přepněte na zobrazení v hledáčku, když se díváte skrz hledáček.

  • : Hledáček

   Pro zobrazení se vždy použije hledáček.

  • : Displej

   Když je obrazovka otevřená, vždy se použije pro zobrazení.

Poznámka

 • Mezi zobrazením v hledáčku a na obrazovce displeje můžete také přepínat stisknutím tlačítka, které jste přizpůsobili po přiřazení k přepínání. S tímto nastavením na hodnotě [AUTO1] nebo [AUTO2] reaguje fotoaparát příslušným způsobem na senzor hledáčku.
 • Při nastavení [AUTO1] fotoaparát nereaguje na senzor hledáčku, když je obrazovka otevřená.