Číslování souborů

Zachyceným snímkům uloženým do složky se přiřadí číslo souboru od 0001 do 9999. Způsob přiřazování čísel souborům snímků lze změnit.

(Příklad)

(1) Číslo souboru

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Číslov. soub.].

 2. Nastavte položku.

  • Vyberte možnost [Číslování].
  • Vyberte [Souvislé] nebo [Autom. reset].
  • Chcete-li vynulovat číslování souborů, vyberte možnost [Ruční reset] ().
  • Výběrem možnosti [OK] vytvoříte novou složku a číslo souboru začne od čísla 0001.

Upozornění

 • Dosáhne-li číslo souboru ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volné místo pro ukládání. Po zobrazení zprávy požadující výměnu karty přepněte na novou kartu.

Souvislé

Pro souvislé číslování souborů bez ohledu na výměnu karet nebo vytváření složek

Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je vhodné v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na více kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.

Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování souborů, je doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.

Číslování souborů po výměně karty

Karta 1

Karta 2

(1) Následující číslo souboru v řadě

Číslování souborů po vytvoření složky

Karta 1

Automatický reset

Pro restartování číslování souborů od čísla 0001 po výměně karet nebo vytvoření složek

Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek.

Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově naformátovanou kartu.

Číslování souborů po výměně karty

Karta 1

Karta 2

(1) Číslování souborů je vynulováno

Číslování souborů po vytvoření složky

Karta 1

Ruční reset

Pro opětovné nastavení číslování souborů na hodnotu 0001 nebo od hodnoty 0001 v nových složkách

Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude zahájeno od hodnoty 0001.

To je užitečné, pokud například chcete použít různé složky pro snímky vyfotografované včera a pro snímky pořízené dnes.