Použití virtuální klávesnice

 1. (1) Zadávací pole, pro zadávání textu
 2. (2) Tlačítka kurzoru, pro pohyb v zadávacím poli
 3. (3) Aktuální počet znaků / dostupný počet
 4. (4) Klávesnice
 1. (5) Přepínání režimů vstupu
 2. (6) Mezera
 3. (7) Odstranění znaku v zadávacím poli
 4. (8) Ukončení zadávání
 • Otáčením voliče Hlavní ovladač se můžete pohybovat v rámci pole (1).
 • Pomocí Navigační tlačítka nebo Rychloovladač se pohybujte v rámci položek (2) a (4)–(7).
 • Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení pro potvrzení zadání nebo při přepínání režimů vstupu.