Prezentace

Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.

 1. Zadejte snímky, které chcete přehrát.

  • Chcete-li přehrát všechny snímky na kartě, vraťte se ke kroku 2.
  • Chcete-li zadat snímky, které se mají při prezentaci přehrát, vyfiltrujte je pomocí funkce [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] ().
 2. Vyberte možnost [Přehrávání: Prezentace].

 3. Nastavte možnosti přehrávání.

  • Vyberte možnost [Nastavit].
  • Proveďte nastavení [Doba zobrazení] a [Opakovat] (opakované přehrávání) pro fotografie.
  • Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko MENU.

  Doba zobrazení

  Opakovat

 4. Spusťte prezentaci.

  • Vyberte možnost [Start].
  • Po zobrazení hlášení [Načítání snímku...] bude spuštěna prezentace.
 5. Ukončete prezentaci.

  • Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit se na obrazovku nastavení, stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

 • Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení. Během pozastavení se na obrazovce vlevo nahoře zobrazí ikona [Pozastavit]. Opětovným stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení prezentaci znovu spustíte.
 • Během automatického přehrávání fotografií můžete stisknutím tlačítka INFO přepnout formát zobrazení ().
 • Hlasitost lze během přehrávání filmů upravit stisknutím tlačítek Tlačítko nahoru Tlačítko dolů.
 • V průběhu automatického přehrávání nebo při pozastavení přehrávání můžete otáčením voliče Rychloovladač zobrazit další snímek.
 • Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického vypnutí napájení.
 • Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.