Oříznutí snímků JPEG/HEIF

Pořízený snímek JPEG nebo HEIF můžete oříznout a uložit samostatně. Snímky RAW a snímky zachycených políček z filmů v rozlišení 4K oříznout nelze.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Výřez].

 2. Vyberte požadovaný snímek.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač vyberte snímek, jež chcete oříznout.
  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení zobrazíte rámeček ořezu.
 3. Nastavte rámeček ořezu.

  • Oblast snímku ohraničená rámečkem ořezu se ořízne.
  • Změna velikosti rámečku ořezu

   Otáčením ovladače Hlavní ovladač změníte velikost rámečku ořezu. Čím je rámeček ořezu menší, tím více se oříznutý snímek bude jevit zvětšený.

  • Oprava sklonu

   Sklon snímku lze opravit o ±10°. Otáčením voliče Rychloovladač vyberte [Korekce sklonu] a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení. Při kontrole sklonu vzhledem k mřížce sklon opravte otáčením ovladače Rychloovladač (v krocích po 0,1°) nebo klepnutím na levou nebo pravou šipku (v krocích po 0,5°) v levé horní části obrazovky. Po dokončení korekce stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

  • Změna poměru stran a orientace rámečku ořezu

   Otáčejte ovladačem Rychloovladač a vyberte položku [Nastavení poměru stran]. Každým stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení změníte poměr stran rámečku ořezu.

  • Přesunutí rámečku ořezu

   Rámeček ořezu přesunete svisle nebo vodorovně pomocí ovladače Navigační tlačítka.

 4. Zkontrolujte oblast snímku, kterou chcete oříznout.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte [Výběr oblasti] a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení. Zobrazí se oblast snímku, která se má oříznout.
 5. Uložte změny.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte [Uložit a ukončit] a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Výběrem položky [OK] uložte oříznutý snímek.
  • Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku a vyberte tlačítko [OK].
  • Chcete-li oříznout další snímek, opakujte kroky 2 až 5.

Upozornění

 • Poloha a velikost rámečku ořezu se může změnit v závislosti na úhlu nastaveném pro korekci sklonu.
 • Po uložení oříznutého snímku jej nelze znovu oříznout ani změnit jeho velikost.
 • Informace o zobrazení AF bodu () a data pro odstranění prachu () nebudou ke snímkům s ořezem přidány.
 • Dostupné poměry stran se liší v závislosti na tom, zda používáte [Přehrávání: Výřez] nebo [Uživatelské funkce: Přidání informace o ořezu].