Hodnocení snímků

Snímky můžete hodnotit na stupnici od 1 do 5 (Symbol hodnocení 1/Symbol hodnocení 2/Symbol hodnocení 3/Symbol hodnocení 4/Symbol hodnocení 5). Tato funkce se nazývá hodnocení.

Hodnocení snímků pomáhá při jejich organizování.

Hodnocení jednotlivých snímků

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Hodnocení].

 2. Vyberte možnost [Výběr snímků].

 3. Vyberte snímek, který chcete ohodnotit.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač vyberte snímek, který chcete hodnotit.
 4. Ohodnoťte snímek.

  • Po stisknutí tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení se aktuální hodnocení zobrazí v modré barvě, viz vyobrazení.
  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte symbol hodnocení a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Při připojení symbolu hodnocení snímku se hodnota za nastaveným hodnocením zvýší o 1.
  • Chcete-li ohodnotit další snímek, opakujte kroky 3 a 4.

Hodnocení pomocí určení rozsahu

Při prohlížení snímků v Zobrazení indexu můžete zadat první a poslední snímek, a vybrat tak najednou rozsah všech zadaných snímků, které chcete hodnotit.

 1. Vyberte možnost [Vybrat rozsah].

  • Vyberte možnost [Vybrat rozsah] v nabídce [Přehrávání: Hodnocení].
 2. Určete rozsah snímků.

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Ke všem snímkům v rozsahu od prvního do posledního snímku se přidá symbol [Zaškrtnutí].

  • Chcete-li vybrat další snímky, opakujte krok 2.
 3. Stiskněte tlačítko MENU.

 4. Ohodnoťte snímek.

  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač vyberte symbol hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].

   Všechny snímky v zadaném rozsahu se ohodnotí (stejným hodnocením) najednou.

Hodnocení všech snímků ve složce nebo na kartě

Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.

 • Pokud v části [Přehrávání: Hodnocení] vyberete možnosti [Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na kartě], budou hodnoceny všechny snímky ve složce nebo na kartě.
 • Otáčením ovladače Hlavní ovladač vyberte hodnocení a pak vyberte tlačítko [OK].
 • Když snímky nehodnotíte a nerušíte hodnocení, vyberte [OFF].
 • Pokud jsou nastaveny podmínky vyhledávání snímků pomocí [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] (), zobrazení se změní na [Všech. nalez.sn.].
 • Pokud vyberete položku [Všech. nalez.sn.], budou všechny snímky filtrované podle podmínek vyhledávání hodnoceny, jak je určeno.

Poznámka

 • Pokud má stejné hodnocení více než 1 000 snímků, hodnoty vedle hodnocení jsou zobrazovány jako [###].
 • Pomocí [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] a [Přehrávání: Skok sním.pom.] můžete zobrazit pouze snímky s určitým hodnocením.