Úprava prvních a posledních scén filmu

Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně jednosekundových krocích.

 1. Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení pozastavíte přehrávání filmů.

  • Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
 2. Stiskněte tlačítko Volba AF bodu a poté vyberte [Upravit].

 3. Určete část, která má být vynechána.

  • Vyberte buď [] (Střih začátek), nebo [] (Střih konec).
  • Stisknutím tlačítek Tlačítko doleva Tlačítko doprava přejdete o jedno políčko dozadu nebo dopředu. Chcete-li snímky rychle převíjet nebo posouvat, dál mačkejte tlačítka. Každé otočení ovladače Rychloovladač vrátí polohu o jeden snímek dopředu nebo dozadu.
  • Po výběru části, kterou chcete vynechat, stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení. Část, která je označena linkou u dolního okraje obrazovky, zůstane zachována.
 4. Zkontrolujte upravený film.

  • Upravený film přehrajete výběrem tlačítka [Přehrávání].
  • Chcete-li upravenou část změnit, přejděte zpět na krok 3.
  • Úpravu zrušíte stisknutím tlačítka MENU.
 5. Uložte změny.

  • Vyberte možnost [Uložit a ukončit] (1).
  • Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
  • Chcete-li film uložit jako nový soubor, vyberte možnost [Nový soubor], nebo ho uložte a přepište původní videosoubor, vyberte možnost [Přepsat].
   Výběrem možnosti [Uložit komprimovaný] (2) uložíte komprimovanou verzi souboru. Filmy v rozlišení 4K se před kompresí konvertují na filmy v kvalitě Full HD.
  • Výběrem položky [OK] na potvrzovací obrazovce uložíte upravený film a přejdete zpět na obrazovku přehrávání filmů.

Upozornění

 • Protože se úpravy provádí po jednosekundových krocích (v poloze označené ikonou [Určená poloha] dole na obrazovce), může se skutečná poloha oříznutí filmu mírně lišit od vámi určené polohy.
 • Pomocí tohoto fotoaparátu nelze upravovat filmy pořízené jiným fotoaparátem.
 • Film nelze upravovat, když je fotoaparát připojen k počítači.
 • Komprese a uložení nejsou dostupné u následujících filmů.

  • Filmy pořízené pomocí funkce [Snímání: Snímání v HDR ] nastavené na možnost [Povolit]
  • Filmy pořízené pomocí funkce [Snímání: Nastavení Canon Log] nastavené na možnost [Zap. ()]
  • Filmy pořízené ve velikosti Full HD29,97 sn./sIPB (Lehká) (NTSC), Full HD25,00 sn./sIPB (Lehká) (PAL) nebo Full HD23,98 sn./sIPB (Lehká) (NTSC)
  • Filmy nelze zkomprimovat, je-li zbývající kapacita baterie nízká. Doporučuje se použít plně nabitou baterii nebo příslušenství pro napájení z domovní zásuvky elektrické sítě (prodává se samostatně).
  • Pro dlouhé úpravy filmu zvažte použití volitelného příslušenství pro napájení domovní zásuvky elektrické sítě.