Samospoušť filmu

Záznam filmu lze zahájit samospouští.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Samospoušť filmu].

  2. Vyberte možnost.

  3. Zaznamenejte film.

    • Po stisknutí tlačítka záznamu filmu nebo klepnutí na tlačítko [Záznam filmu] fotoaparát zobrazí počet sekund zbývajících do konce záznamu a poté vydá zvukový signál.

Poznámka

  • Chcete-li zrušit samospoušť, klepněte na obrazovku nebo stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.