Nastavení před nahráváním

S předběžným nahráváním probíhá automatický záznam filmu již určitou dobu před ručním spuštěním nahrávání.

Toto předběžné nahrávání se označuje jako pre-recording. Fotoaparát automaticky předběžně nahrává během pohotovostního režimu v režimu záznamu filmu.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Nast. předzáznamu].

 2. Vyberte možnost [Předzáznam].

  • Vyberte možnost [Zap].
 3. Vyberte možnost [Doba záznamu].

  • Zvolte dobu předběžného záznamu, než bude záznam ručně zahájen.
 4. Zaznamenejte film.

  • Zaznamenejte film stejným způsobem jako při záznamu normálního filmu.
  • Filmy se nahrávají s přidanou předběžně nahranou částí.

  Upozornění

  • Omezení u předběžného záznamu

  • Na obrazovce záznamu filmu se nezobrazují následující položky.

   • Elektronický horizont
   • Histogram
   • Některá nastavení rychlého ovládání (funkce je během předběžného záznamu omezena).
  • Dotykové zvuky se nepřehrávají.
  • Následující operace a stav fotoaparátu pozastaví předběžné nahrávání. Během pozastavení předběžného záznamu bliká v pravém horním rohu obrazovky záznamu filmu symbol [Předběžná nahrávka/Předběžná nahrávka].

   • Nasazení nebo sejmutí objektivu
   • Připojení přes HDMI
   • Použití nástroje EOS Utility (při připojení přes USB)
   • Otáčení voličem režimů
   • Vypnutí/zapnutí fotoaparátu
   • Otevření a zavření krytu prostoru pro kartu/baterii
   • Nízká zbývající kapacita baterie
   • Vysoká teplota fotoaparátu
  • [Snímání: Standby: Nízk roz] je nastaveno na [Vyp] a nemůže být změněno ().

  Poznámka

  • Aktuální informace při zahájení záznamu se použijí na informace Exif o filmu.