Obecné fotografování

Zobrazení informací

Podrobnosti o ikonách zobrazených při fotografování naleznete v části Zobrazení informací.

Poznámka

 • Bílé zobrazení ikony [Simulace zobrazení] značí, že snímky budou zhruba stejně jasné jako zobrazený snímek.
 • Pokud bliká ikona [Simulace zobrazení], znamená to, že je obraz zobrazen s jasem, který se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného nebo příliš jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více patrný než u skutečného zaznamenaného snímku.
 • Simulace zobrazení nemusí být při některých nastaveních snímání provedena. Ikona [Simulace zobrazení] a histogram se zobrazí šedě. Snímek bude zobrazen na obrazovce se standardním jasem. Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.
 • Není zobrazen žádný histogram, pokud je [Snímání: Simulace zobrazení] () nastaveno na [Zakázat] nebo [Expoz. jen během hl. ostr.].

Obecná bezpečnostní opatření pro fotografování

Upozornění

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Kvalita snímku

 • Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například jako světelné body a pruhy).
 • Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo k nerovnoměrnosti barev na snímku.
 • Při častém dlouhodobém snímání může dojít ke zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu a k následnému zhoršení kvality snímků. Pokud nesnímáte, vždy vypněte fotoaparát.
 • Pokud fotografujete s dlouhou expozicí teplota uvnitř fotoaparátu je vysoká, může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání a před opětovným pokračováním počkejte několik minut.
 • Bílá [Varování před teplotou (bílá)] ikona varování před teplotou uvnitř fotoaparátu

 • Bílá [Varování před teplotou (bílá)] ikona signalizuje vysokou teplotu uvnitř fotoaparátu. Bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)] signalizuje, že se zhorší kvalita snímku. Ukončete na chvíli snímání fotografií a nechte fotoaparát vychladnout.
 • Pokud teplota uvnitř fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě předtím, než se zobrazí bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)].
 • Výsledky snímání

 • Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a hodnota clony zobrazí oranžovou barvou. Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do normálního zobrazení.
 • I když vyfotografujete snímek při zvětšeném zobrazení, zachytí oblast odpovídající normálnímu zobrazení.
 • Snímky a zobrazení

 • Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený snímek odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
 • Přestože ve snímcích při nízkém osvětlení (i při nízkých hodnotách citlivosti ISO) může být znatelný šum, vaše snímky budou mít menší šum kvůli rozdílům v kvalitě mezi zobrazenými a zachycenými snímky.
 • Pokud se změní zdroj světla (osvětlení) v záběru, může obrazovka začít mihotat. V takovém případě přestaňte dočasně snímat a pokračujte se zdrojem světla, který budete používat.
 • Nasměrování fotoaparátu jiným směrem může krátkodobě zabránit správnému zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu nestabilizuje.
 • Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se světlá oblast jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném snímku však bude světlá oblast zobrazena správně.
 • Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte jasně možnost [Nastavení: Jas displeje], může se ve snímcích objevit šum nebo nerovnoměrné barvy. V zachyceném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev zaznamenány.
 • Při zvětšení snímku může ostrost snímku vypadat výrazněji než při skutečném nastavení.
 • Objektiv

 • Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy Zapnutí, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává napájení z baterie, a v závislosti na podmínkách snímání tak může způsobit snížení počtu možných snímků. Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy Vypnutí.
 • S objektivy typu EF je přednastavení zaostření během snímání dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí, dostupné od druhé poloviny roku 2011.

Poznámka

 • Zorné pole je přibližně 100 % (při nastavení kvality snímku na možnost JPEG JemnáVelký).
 • Pokud je fotoaparát dlouhou dobu nečinný, obrazovka se automaticky vypne po uplynutí doby nastavené v položce [Autom.vypnutí] nebo [Hled. vypnutý] v nabídce [Nastavení: Úspora energie]. Fotoaparát se pak automaticky vypne po uplynutí doby nastavené v položce [Autom.vypnutí] ().
 • Snímky můžete zobrazit na televizoru pomocí běžně dostupného kabelu HDMI (). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.