Rychlé zobrazení

Rychlé zobrazení, které přepíná mezi každým snímkem a živým obrazem, je k dispozici při snímání s režimem řízení [Rychlé kontinuální snímání plus] nebo [Rychlé kontinuální snímání] a režimem závěrky jiným než elektronická závěrka.

 1. Vyberte položku [Snímání: Rychlé zobrazení].

 2. Vyberte možnost.

  • Výběrem možnosti [Povolit] zvolíte zobrazení, které přepíná mezi každým snímkem a živým obrazem.

Upozornění

 • Při rychlém zobrazení se mohou snímky třást nebo mihotat. K tomuto jevu dochází častěji při vysokých rychlostech závěrky. Výsledky snímání ale nejsou ovlivněny.
 • Rychlé zobrazení neprobíhá v případě rychlostí závěrky nižších než 1/30 s, hodnot clony vyšších než f/11, podmínek ztěžujících automatické zaostřování, fotografování s bleskem nebo vysoké citlivosti ISO. Může se též ukončit během snímání.
 • Rychlé zobrazení není dostupné v následujících případech.

  • S položkou [Snímání: Zobr.opt. hled.] nastavenou na [Zap]
  • Nastavení položky [Snímání: Simulace zobrazení] na hodnotu [Zakázat] nebo [Expoz. jen během hl. ostr.]