Přizpůsobení stylu Picture Style

Každý styl Picture Style si můžete sami upravit jeho změnou z výchozích nastavení. Podrobnosti o přizpůsobení naleznete v části [Černobílý], viz Monochromatický Nastavení stylu černobílý.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Picture Style].

 2. Vyberte styl Picture Style.

  • Vyberte styl Picture Style, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko INFO.
 3. Vyberte možnost.

  • Vyberte možnost a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Podrobnosti o nastavení a efektech naleznete v části Nastavení a efekty.
 4. Nastavte úroveň efektu.

  • Upravte úroveň efektu a následně stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Stisknutím tlačítka MENU uložte upravené nastavení a přejděte zpět na obrazovku výběru Picture Style.
  • Veškerá nastavení, která změníte z výchozích hodnot, se zobrazí modře.

Poznámka

 • Pro záznam filmu nelze nastavit položky [Jemnost] a [Práh] pro funkci [Ostrost] (nezobrazí se).
 • Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 můžete obnovit výchozí nastavení parametrů příslušného stylu Picture Style.
 • Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, tak jej nejprve vyberte a poté pořiďte fotografii.

Nastavení a efekty

Ostrost Ostrost
Síla Síla 0: Slabé zdůraznění orámování 7: Silné zdůraznění orámování
Jemnost Jemnost*1 1: Jemná 5: Zrnitá
Práh Práh*2 1: Nízký 5: Vysoká
Kontrast Kontrast -4: Nízký kontrast +4: Vysoký kontrast
Saturace Saturace -4: Nízká saturace +4: Vysoká saturace
Tón barvy Tón barvy -4: Červenější odstín pokožky +4: Žlutější odstín pokožky

1: Označuje tloušťku okraje, na kterou se vztahuje vylepšení. Nižší hodnota znamená, že budou zvýrazněny jemnější obrysy.

2: Práh kontrastu mezi okraji a oblastmi okolních snímků, která určuje vylepšení okraje. Čím nižší bude číslo, tím větší část obrysu bude zvýrazněna při nízkém rozdílu kontrastu. Při nižších hodnotách však také obvykle dochází ke zvýraznění šumu.

Monochromatický Nastavení stylu černobílý

Efekt filtruEfekt filtru

Při aplikaci efektu filtru na černobílý snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky či zelené stromy.

Filtr Příklad účinku
N:Žádný Běžný černobílý snímek bez efektů filtru.
Ye:Žlutý Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Or:Oranžový Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu slunce.
R:Červený Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude výraznější a světlejší.
G:Zelený Odstíny pokožky a rtů budou ztlumené. Zelené listí na stromech bude výraznější a světlejší.

Poznámka

 • Zvýšení hodnoty [Kontrast] bude mít za následek výraznější efekt filtru.

Efekt tónováníEfekt tónování

Pomocí efektu tónování lze vytvořit černobílý obraz ve zvoleném tónu. Je efektivní, když chcete vytvořit pamětihodné snímky.