Funkce a nastavení nabídek

 1. (1) Tlačítko MENU
 2. (2) Tlačítko INFO
 3. (3) Obrazovka
 4. (4) Navigační tlačítka
 1. (5) Tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení
 2. (6) Rychloovladač
 3. (7) Hlavní ovladač

Obrazovka nabídky základní zóny

V režimech základní zóny se některé záložky a položky nabídky nezobrazí.

Obrazovka nabídky kreativní zóny

 1. (1) Hlavní záložky
 2. (2) Sekundární karty
 3. (3) Položky nabídky
 4. (4) Snímání: Snímání
 5. (5) Automatické zaostřování: Automatické zaostřování
 6. (6) Přehrávání: Přehrávání
 1. (7) Komunikační funkce: Komunikační funkce
 2. (8) Nastavení: Nastavení
 3. (9) Uživatelské funkce: Uživatelské funkce
 4. (10) Moje menu: Moje menu
 5. (11) Nastavení nabídky

Postup nastavení položek nabídky

 1. Zobrazte obrazovku nabídky.

  • Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
 2. Vyberte příslušnou kartu.

  • Stisknutím tlačítka INFO lze přepínat mezi hlavními záložkami (skupiny nebo funkce).
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač vyberete sekundární kartu.
 3. Vyberte položku.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte položku a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 4. Vyberte možnost.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač vyberte možnost.
  • Aktuální nastavení je označeno modrou barvou.
 5. Nastavte možnost.

  • Nastavte ji stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.
 6. Ukončete nastavení.

  • Stisknutím tlačítka MENU přejděte zpět do pohotovostního režimu snímání.

Poznámka

 • Popis funkcí nabídky vychází z předpokladu, že bylo stisknuto tlačítko MENU a je zobrazena obrazovka nabídky.
 • Funkce nabídky lze také provést klepnutím na obrazovku nabídky nebo pomocí multiovladače Navigační tlačítka.
 • Operaci zrušíte stisknutím tlačítka MENU.

Ztmavené položky v nabídce

Příklad: Při nastavení na režim řízení jednotlivého snímku

Ztmavené položky v nabídce nelze nastavit. Položka nabídky se zobrazí šedě, když je přepsána nastavením jiné funkce.

Chcete-li zjistit, o kterou aktuálně řídicí funkci se jedná, vyberte ztmavenou položku v nabídce a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

Ztmavenou položku v nabídce budete moci vybrat, až zrušíte nastavení aktuálně řídicí funkce.

Upozornění

 • Možná nebude možné zobrazit aktuálně řídicí funkci pro některé ztmavené položky v nabídce.

Poznámka

 • Funkce nabídky můžete vynulovat do výchozích nastavení výběrem možnosti [Zákl. nastavení] v položce [Nastavení: Reset. aparát] ().