Nasazení a sejmutí objektivů EF/EF-S

Všechny objektivy typu EF a EF-S lze použít po nasazení na volitelný upevňovací adaptér EF-EOS R. Fotoaparát nelze používat s objektivy typu EF-M.

Poznámka

 • U objektivů EF-S × se na střed běžné oblasti snímku aplikuje crop faktor s hodnotou přibližně 1,6.

Nasazení objektivu

 1. Sejměte krytky.

  • Sejměte zadní krytku objektivu (1) a krytku těla (2) otočením ve směru znázorněném šipkami na obrázku.
 2. Nasaďte objektiv na adaptér.

  • Vyrovnejte bílou nebo červenou značku pro nasazení na objektivu s odpovídající značkou na adaptéru a otáčejte objektivem ve směru znázorněném šipkou, dokud nezaskočí na místo.
   • (3) Červená značka
   • (4) Bílá značka
 3. Nasaďte adaptér na fotoaparát.

  • Vyrovnejte červené značky pro nasazení (5) na adaptéru a fotoaparátu a otáčejte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno šipkou, dokud nezaskočí na místo.
 4. Nastavte přepínač režimů zaostřování objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF).

  • Automatické zaostřování (AF) označuje automatické zaostřování (Autofocus).
  • MF označuje ruční zaostřování (Manual focus). Automatické zaostřování nebude funkční.
 5. Sejměte přední krytku objektivu.

Sejmutí objektivu

 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu a otočte adaptérem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

  • Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
 2. Sejměte objektiv z adaptéru.

  • Přidržte dole páčku pro uvolnění objektivu a otáčejte objektivem proti směru hodinových ručiček.
  • Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
  • Připevněte zadní krytku objektivu k sejmutému objektivu.

Upozornění