Funkce tlačítka Hodnocení

Tlačítku RATE můžete přiřadit hodnocení/ochranu/vymazání snímků nebo prohlížení hodnocených či chráněných snímků.

 1. Vyberte položku [Přehrávání: Funkce tl. ].

 2. Vyberte možnost.

  • [Hodnocení] Hodnocení

   Slouží k přiřazení hodnocení tlačítku RATE. (Výchozí nastavení.)

   Chcete-li vybrat hodnocení, které se použije, můžete stisknout tlačítko Q (Rychlé ovládání).

   Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka RATE hodnotit snímky nebo vymazat hodnocení.

  • [Ochrana] Chránit

   Slouží k přiřazení ochrany tlačítku RATE.

   Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka RATE ochránit snímky nebo vymazat ochranu.

  • [Vymazat] Smazání snímků

   Slouží k přiřazení funkce smazání tlačítku RATE.

   Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka RATE vymazat snímky.

  • /: Hodnocení / Procház. sn.: Přidržet+otočit

   Slouží k přiřazení hodnocení tlačítku RATE.

   Stisknutím tlačítka Q (Rychlé ovládání) můžete určit hodnocení dostupné pomocí tlačítka RATE.

   Během přehrávání snímků můžete procházet snímky otáčením ovladače Rychloovladač 1 a současným přidržováním tlačítka RATE. Počet snímků, které se mají přeskočit, je zadán v nastavení [Přehrávání: Skok sn.pom.+].

  • /: Chránit / Procház. sn.: Přidržet+otočit

   Slouží k přiřazení ochrany tlačítku RATE.

   Během přehrávání snímků můžete procházet snímky otáčením ovladače Rychloovladač 1 a současným přidržováním tlačítka RATE. Počet snímků, které se mají přeskočit, je zadán v nastavení [Přehrávání: Skok sn.pom.+].