Činnost AF

Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování), které jsou vhodné pro podmínky snímání nebo fotografovaný objekt.

 1. Nastavte režim zaostřování na Automatické zaostřování (AF).

  • Pro objektivy RF bez přepínače režimů zaostřování

   Nastavte [Automatické zaostřování: Režim ostření] na [AF].

  • Pro objektivy RF s přepínačem režimů zaostřování

   Nastavte přepínač režimů zaostřování objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF).

 2. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Činnost AF].

 3. Vyberte možnost.

Poznámka

 • Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou. Při použití jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) změňte kompozici snímku a zaostřete znovu, nebo si přečtěte část Podmínky snímání, které ztíží zaostřování.
 • V režimu Servo AF snímá fotoaparát i tehdy, pokud nejsou objekty zaostřené.

Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro statické objekty

Tento režim činnosti AF je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.

 • Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte zvukovou signalizaci.
 • Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště napůl zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit kompozici snímku.
 • Podrobné informace o rychlosti kontinuálního snímání pro kontinuální snímání naleznete v části Výběr režimu řízení.

Poznámka

 • Je-li položka [Nastavení: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při dosažení zaostření zvuková signalizace.
 • Při používání objektivu, který podporuje elektronické ruční zaostřování si projděte část Elektronický MF objektivu.

Fotografování s blokováním zaostření

Při snímání s blokováním zaostření použijte Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) s pevným AF bodem a poté před dalším snímáním změňte kompozici snímku. Při stisknutí tlačítka spouště do poloviny pro zaostření je postup následující.

 1. Zaměřte pevný AF bod na objekt, který chcete zaostřit, a poté stiskněte tlačítko spouště do poloviny.

 2. Jakmile se zaostřený AF bod zbarví zeleně, nechte tlačítko spouště stisknuté do poloviny a změňte kompozici snímku.

 3. Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro pohybující se objekty

Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohybující se objekty. Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny.

 • Bod AF se změní na modrý, když je aktivní Servo AF. Zvuková signalizace nezazní ani v případě, že došlo k zaostření.
 • Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
 • Podrobné informace o rychlosti kontinuálního snímání pro kontinuální snímání naleznete v části Výběr režimu řízení.

Upozornění

 • Přesné zaostření nemusí být možné při vysoké hodnotě clony nebo v závislosti na objektivu, vzdálenosti k objektu a rychlosti, v jaké se objekt pohybuje.
 • Přiblížení během kontinuálního snímání může zrušit zaostření. Nejprve proveďte přiblížení a pak vytvořte kompozici a snímejte.
 • Jsou-li činnosti Servo AF nestabilní, pro statické objekty zvažte snímání s funkcí Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF).

Inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF pro automatické přepínání režimů AF)

Režim AF se automaticky přepíná z [One-Shot AF] na [Servo AF] na základě stavu objektu při stisknutí tlačítka spouště do poloviny nebo při souvislém snímání.