Obecná upozornění pro záznam filmů

Pokyny na obrazovce před zahájením záznamu

Na obrazovce se mohou zobrazit pokyny, a to při spuštění fotoaparátu, po úpravě nastavení nebo v jiných situacích.

Pokyny upozorňují na situaci, kdy se při stávajícím nastavení a při pokračování v záznamu mohou vnitřní části fotoaparátu zahřívat. Následkem přehřívání může dojít k automatickému vypnutí fotoaparátu.

Pokud budete nahrávat delší dobu, zvažte změnu nastavení indikovaného naváděním (velikost filmového záznamu), abyste mohli nahrávat, aniž by kamera zobrazovala navádění.

Pokud upřednostníte nahrávat dále bez změny nastavení, dejte pozor na jakékoli indikátory varování.

Zobrazení indikátoru varování při záznamu filmu

10úrovňový indikátor (1) se zobrazuje v průběhu záznamu filmu v případě, že dochází k přílišnému zvyšování teploty uvnitř fotoaparátu.

Jak teplota uvnitř fotoaparátu stoupá, úroveň na indikátoru se posouvá směrem doprava. Rychlost zvyšování úrovně závisí na podmínkách snímání. Úrovně 1 až 7 jsou označeny bílou barvou, ale jakmile úroveň dosáhne čísla 8, barva se změní.

[Červené varování před teplotou] bliká červeně, pokud pokračujete ve snímání i poté, co indikátor dosáhl úrovně 9, označené oranžově. Blikající ikona signalizuje, že brzy dojde k automatickému vypnutí.

Pokud pokračujete v záznamu i při blikání ikony, zobrazí se zpráva a fotoaparát se automaticky vypne.

 • Pokračování snímání

  Pokud chcete pokračovat ve snímání se stejnými nastaveními, nechte fotoaparát vypnutý a dejte mu chvilku na vychladnutí. Vezměte na vědomí, že jakmile se vrátíte ke snímání, fotoaparát se může opět přehřát.

Upozornění

 • Upozornění pro záznam filmů

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Při záznamu objektů s jemnými detaily může dojít ke vzniku moaré a nesprávné reprodukce barev.
 • Pokud je nastavena funkce [Automatické vyvážení bílé] nebo [Auto: priorita bílé] a během záznamu filmu se změní citlivost ISO nebo hodnota clony, může se změnit také vyvážení bílé.
 • Nahráváte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může obrázek videa mihotat.
 • Pokud provedete automatické zaostřování (AF) s objektivem typu USM během záznamu filmu za slabého osvětlení, může se zaznamenat šum ve formě vodorovných pruhů. Ke stejnému typu šumu může dojít, pokud zaostřujete ručně s určitými objektivy vybavenými kroužkem elektronického zaostřování.
 • Pokud hodláte během záznamu filmu používat zoom, doporučujeme pořídit několik zkušebních filmů. Používání zoomu při záznamu filmu může způsobit změny expozice nebo zachycení zvuků objektivu, nestejnou úroveň zvuku, nepřesnou korekci odchylky objektivu nebo rozostření obrazu.
 • Větší hodnota clony může prodloužit nebo znemožnit přesné zaostření.
 • Provádění AF během záznamu filmu může způsobit následující problémy: významné dočasné rozostření obrazu, zaznamenání změn jasu filmu, dočasné zastavení záznamu filmu nebo zaznamenávání mechanických zvuků objektivu.
 • Zabraňte zakrytí vestavěných mikrofonů prsty nebo jinými předměty.
 • Připojení nebo odpojení kabelu HDMI během záznamu filmu ukončí nahrávání.
 • V případě potřeby si rovněž prostudujte část Obecná bezpečnostní opatření pro fotografování.
 • Fotoaparát se může při záznamu filmů a současným připojením přes Wi-Fi zahřát. Použijte stativ nebo přijměte jiná opatření, abyste se vyvarovali ručního záznamu.
 • Záznam a kvalita snímku

 • Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) a nastavíte přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy ON, bude funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) stále aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Tato funkce spotřebovává energii napájení z baterie a může tak způsobit zkrácení celkové doby záznamu filmů. Pokud není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), například při použití stativu, doporučujeme přesunout přepínač funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) do polohy OFF.
 • Pokud se během záznamu filmu s automatickou expozicí změní jas, může se zdát, že se film na okamžik zastavil. V tomto případě nahrávejte filmy pomocí ruční expozice.
 • Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se světlá oblast jevit na obrazovce černá. Filmy se nahrávají téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce.
 • Při záznamu při vysokých hodnotách ISO, vysokých teplotách, pomalých časech závěrky nebo při slabém osvětlení může docházet k obrazovému šumu nebo nepravidelným barvám. Filmy se zaznamenávají téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazují na obrazovce (kromě situace, kdy je možnost [Snímání: Nastavení Canon Log] nastavena na [Pomoc. zobrazení]).
 • Kvalita videa a zvuku zaznamenaných filmů může být horší na jiných zařízeních a přehrávání nemusí být možné, i když zařízení podporují formáty MP4.
 • Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, může se během záznamu filmu zobrazit v pravé části obrazovky indikátor. Indikátor ukazuje, kolik dat ještě nebylo zapsáno na kartu (zbývající kapacita vnitřní vyrovnávací paměti) a zvyšuje se tím rychleji, čím je karta pomalejší. Jestliže indikátor (1) dosáhne nejvyšší úrovně, záznam filmu se automaticky zastaví.

 • Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.
 • Pokud indikátor zobrazí, že je karta plná a dojde k automatickému ukončení záznamu filmu, nemusí se zvuk ke konci filmu zaznamenat správně.
 • Pokud je rychlost zápisu karty pomalá (z důvodu fragmentace) a zobrazí se indikátor, můžete rychlost zápisu zvýšit naformátováním karty.

Poznámka

 • Poznámky pro záznam filmů

 • Při každém záznamu filmu se na kartě vytvoří nový videosoubor.
 • Zorné pole (pokrytí) je přibližně 100 %.
 • Zaostřování lze také provést stisknutím tlačítka Aktivace AF.
 • Chcete-li zahájit/zastavit záznam filmu úplným stisknutím tlačítka spouště, nastavte [Plné zmáčknutí] pro funkci [Snímání: Funkce tl. spouště pro filmy] na možnost [Spušt./zast.film.] ().
 • Lze použít většinu externích mikrofonů kompatibilních s 3,5mm minikonektory.
 • Přednastavení zaostření během záznamu filmu je dostupné pouze tehdy, když používáte (super) teleobjektivy vybavené touto funkcí a dostupné od druhé poloviny roku 2011.
 • Pro filmy v rozlišení 4K a Full HD je použito vzorkování barev YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor BT.709.