Ořez filmu

S objektivy typu RF nebo EF můžete nahrávat filmy oříznuté kolem středu obrazové oblasti, jako by byly pořízeny teleobjektivem.

Záznam filmů s objektivy RF-S/EF-S má stejný účinek jako tato funkce pro oříznutí filmu.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Ořez filmu].

  2. Vyberte možnost [Povolit].

Upozornění

  • Filmy s vysokorychlostním snímáním nelze nahrávat s ořezem filmu.
  • Pokud je položka [ Digitální IS] v nabídce [Snímání: Režim IS (stabiliz. obrazu)] nastavena na možnost [Zap] nebo [Vylepšeno], je střed obrazovky dále oříznutý a zmenšuje oblast záznamu.

Poznámka

  • Oblast záznamu dostupná při ořezu filmu je stejná jako při záznamu filmů s objektivy RF-S/EF-S.
  • Podrobné informace o oblasti snímání naleznete v části Oblast snímku.