Typ krátkého filmu

Při snímání v režimu Hybridní Auto se pořizují statické snímky i klipy, ale můžete určit, zda mají být statické snímky zahrnuty do výsledného krátkého filmu.

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Hybridní Auto.

 2. Vyberte možnost [Snímání: Typ kr. filmu].

 3. Vyberte možnost.

  • Se snímky

   Krátké filmy obsahují statické fotografie.

   [Krátký film Včetně statických snímků] se zobrazuje jako informační obrazovka.

  • Bez snímků

   Krátké filmy nezahrnují statické fotografie.

   [Krátký film Bez statických snímků] se zobrazuje jako informační obrazovka.