Potlačení šumu dlouhé expozice

Šum jako světelné body nebo pruhy, ke kterému často dochází při dlouhých expozicích s rychlostí závěrky jedna s nebo pomalejší, lze omezit.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Potlač. šumu dlouhé expozice].

 2. Nastavte možnost potlačení šumu.

  • Auto

   U snímků exponovaných 1 s nebo déle bude automaticky provedeno potlačení šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice. Nastavení je dostatečně účinné ve většině případů.

  • Povolit

   Potlačení šumu je uplatňováno u všech snímků exponovaných 1 s a déle. Nastavení [Povolit] může být schopné potlačit šum, který nelze detekovat pomocí nastavení [Auto].

Upozornění

 • S nastavenou funkcí [Auto] nebo [Povolit] může potlačení šumu po snímání trvat stejně dlouho jako expozice snímku.
 • Snímky mohou vypadat zrnitější při použití nastavení [Povolit] než při použití nastavení [Zakázat] nebo [Auto].
 • Při snižování šumu je zobrazena zpráva [BUSY] a obrazovka záznamu se nezobrazí, dokud se zpracování nedokončí, kdy je opět možné snímat.