Ochranné známky a licence

Ochranné známky

  • Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v jiných zemích.
  • App Store a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
  • Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
  • IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.
  • QR Code je ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.
  • Logotyp a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Canon Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
  • Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

About MPEG-4 Licensing

  • „This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.“
  • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Poznámka zobrazená podle potřeby v angličtině.

Příslušenství

Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon

Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval optimálních výsledků při použití originálního příslušenství společnosti Canon. Proto se důrazně doporučuje používat tento výrobek s originálním příslušenstvím.

Společnost Canon neodpovídá za škody na tomto výrobku a / nebo nehody, jako je porucha, požár atd. způsobené selháním neoriginálního příslušenství Canon. Vezměte prosím na vědomí, že na opravy potřebné v důsledku poruchy neoriginálního příslušenství se nevztahuje záruka. Tyto opravy však mohou být provedeny za poplatek.