Před likvidací fotoaparátu

Upozornění

  • POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Poznámka

  • K demontáži šroubů se doporučuje křížový šroubovák pro šrouby M1,4.
  1. Vypněte fotoaparát.

  2. Vložte čepel malého plochého šroubováku do vybrání krytu objektivu a vypáčením kryt vyjměte.

  3. Vypačte kryt slotu pro kartu/konektoru, otočte jej o 90 ° a sejměte jej.

  4. Vyšroubujte pět šroubů.

  5. Vyobrazeným způsobem sejměte kryt těla fotoaparátu.

  6. Nakloňte fotoaparát vyobrazeným způsobem a vysuňte baterii.