Zobrazené informace

Obrazovka fotografování

 1. (1) Bod AF
 2. (2) Ohnisková vzdálenost zoomu
 3. (3) Metoda AF
 4. (4) Hodnota kompenzace expozice
 5. (5) Probíhající záznam filmu
 6. (6) Teplotní varování
 7. (7) Omezení záznamu filmu
 1. (8) Funkce Wi-Fi
 2. (9) Síla signálu Wi-Fi
 3. (10) Dostupná doba záznamu filmu / Uplynulá doba záznamu
 4. (11) Stav baterie
 5. (12) Počet dostupných snímků
 6. (13) Funkce Bluetooth

Obrazovka přehrávání

 1. (1) Přehrávání filmu
 2. (2) Číslo přehrávání/Celkový počet zaznamenaných snímků
 3. (3) Stav baterie
 1. (4) Ikona návratu
 2. (5) Doba záznamu filmu
 3. (6) Hodnota kompenzace expozice

Upozornění

 • Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, některé fotografické informace se nemusí zobrazit.
 • Snímky pořízené tímto fotoaparátem nemusí být možné přehrát na jiných fotoaparátech.