Další informace

  • Zobrazení loga osvědčení

    Pro zobrazení některých z log certifikací fotoaparátu vyberte položku [Nastavení: Zobrazení loga osvědčení]. Další certifikační loga najdete na těle fotoaparátu a na jeho obalu.

  • Firmware

    Pro aktualizaci firmwaru fotoaparátu vyberte položku [Nastavení: Firmware].