Resetování fotoaparátu

Lze obnovit výchozí nastavení funkcí fotografování a funkcí nabídky fotoaparátu.

  1. Vyberte položku [Nastavení: Vymazat všechna nast.fotoap.].

  2. Vymažte nastavení.

    • Na potvrzovací obrazovce vyberte možnost [OK].