Videosystém

Nastavte videosystém televizoru použitého pro zobrazení. Toto nastavení určuje snímkovou frekvenci dostupnou při záznamu filmů.

 1. Vyberte položku [Nastavení: Videosystém].

 2. Vyberte položku.

  • Pro NTSC

   Pro oblasti využívající televizní systém NTSC, jako jsou Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea a Mexiko.

  • Pro PAL

   Pro oblasti využívající televizní systém PAL, jako jsou Evropa, Rusko, Čína a Austrálie.