Vymazání nastavení bezdrátové sítě

Všechna nastavení síťových funkcí lze vymazat. To může zamezit úniku informací v případě zapůjčení fotoaparátu nebo změně jeho vlastnictví.

  1. Vyberte položku [Bezdrátová komunikace: Vymazat bezdrátová nastavení].

  2. Vyberte položku [OK].

Upozornění

  • Pokud jste spárovali fotoaparát se smartphonem, na obrazovce nastavení Bluetooth ve smartphonu vymažte informace o připojení fotoaparátu, pro který jste obnovili výchozí nastavení bezdrátové komunikace.