Nastavení Bluetooth

 1. Vyberte položku [Bezdrátová komunikace: Bluetooth nastav.].

 2. Vyberte položku.

 • Bluetooth

  Pokud nebudete používat funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].

 • Kontrola inform. o připojení

  Tato funkce umožňuje kontrolovat název a stav připojení spárovaných smartphonů.

 • Adresa Bluetooth

  Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.