Komunikace softwaru Camera Connect se smartphony

Instalace aplikace Camera Connect na smartphony

Specializovaná aplikace Camera Connect (zdarma) musí být nainstalována na smartphonu, na kterém je nainstalován operační systém Android nebo iOS.

 • Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat z obchodu Google Play nebo App Store. K obchodu Google Play nebo App Store můžete přistupovat rovněž prostřednictvím kódu QR v návodu k obsluze dodávaném s fotoaparátem.

Poznámka

 • Informace o operačních systémech podporujících aplikaci Camera Connect viz webová stránka stahování aplikace Camera Connect.
 • Ukázkové obrazovky a další podrobnosti v této příručce nemusí odpovídat skutečným prvkům uživatelského rozhraní po aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo aktualizacích aplikace Camera Connect či operačních systémů Android a iOS.

Připojení k smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth prostřednictvím Wi-Fi

Pomocí následujících kroků vytvořte připojení Wi-Fi mezi fotoaparátem a smartphonem podporujícím technologii Bluetooth low energy (dále jen „Bluetooth“) a poté uložte snímky z fotoaparátu ve smartphonu s aplikací Camera Connect.

 • Kroky prováděné na smartphonu (1)

  Zapněte Bluetooth a Wi-Fi z obrazovky nastavení smartphonu. Mějte na paměti, že spárování s fotoaparátem není možné z obrazovky nastavení Bluetooth smartphonu.

 • Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

  Chcete-li se znovu připojit ke smartphonu, ke kterému jste se připojili dříve, můžete jednoduše zapnout fotoaparát a spustit aplikaci Camera Connect.

  1. Vyberte položku [Bezdrátová komunikace: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Vyberte položku [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

  3. Vyberte položku [Přidat zařízení pro připojení].

  4. Stiskněte tlačítko SET.

   • Nainstalujte aplikaci Camera Connect do smartphonu a vyberte položku [OK].
  5. Vyberte položku [Párování přes Bluetooth].

   • Chcete-li provést spárování s jiným smartphonem, vyberte na následující obrazovce položku [OK].
 • Kroky prováděné na smartphonu (2)

  1. Spusťte aplikaci Camera Connect.

  2. Klepnutím na fotoaparát proveďte spárování.

  3. Klepněte na položku [Pair / Párovat] (pouze iOS).

 • Kroky prováděné na fotoaparátu (2)

  1. Vyberte položku [OK].

 • Kroky prováděné na smartphonu (3)

  1. Po zobrazení nápisu [Pairing complete / Párování dokončeno] klepněte na tlačítko [OK].

  2. V aplikaci Camera Connect klepněte na tlačítko [Images on camera / Snímky na fotoaparátu].

   • Při zobrazení zprávy potvrzující připojení fotoaparátu klepněte na položku [Join / Připojit].
   • Po navázání spojení Wi-Fi se snímky ve fotoaparátu zobrazí na smartphonu. Na fotoaparátu se zobrazí nápis [Wi-Fi zapnuto].
  3. Vyberte snímky a uložte je do smartphonu.

  Upozornění

  • Připojení Bluetooth spotřebovává energii baterie fotoaparátu.

Funkce aplikace Camera Connect

 • Images on camera / Snímky na fotoaparátu

  • Procházení a mazání snímků.
  • Ukládání snímků do smartphonu.
 • Remote live view shooting / Dálkově ovládané fotografování s živým náhledem

  • Tato funkce umožňuje vzdálené fotografování za současného pozorování živého obrazu na smartphonu.
 • Location information / Informace o poloze

  • Funkce není podporována na tomto fotoaparátu.
 • Camera settings / Nastavení fotoaparátu

  • Lze měnit nastavení fotoaparátu.

Zrušení párování

Zrušte spárování se smartphonem následujícím způsobem.

 1. Vyberte položku [Bezdrátová komunikace: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

 2. Vyberte položku [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

 3. Vyberte položku [Smazat informace o připojení].

 4. Vyberte smartphone, s nímž chcete zrušit párování.

  • Smartphony aktuálně spárované s fotoaparátem jsou označeny ikonou [Bluetooth].
 5. Vyberte položku [OK].

 6. Vymažte informace o fotoaparátu na smartphonu.

  • V nabídce nastavení Bluetooth na smartphonu vymažte zaregistrované informace o fotoaparátu.

Připojení Wi-Fi bez použití Bluetooth

Následujícím způsobem se připojíte prostřednictvím Wi-Fi ke smartphonům bez podpory Bluetooth.

 • Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

  1. Vyberte položku [Bezdrátová komunikace: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Vyberte položku [SmartphonePřipojení ke smartphonu].

  3. Vyberte položku [Přidat zařízení pro připojení].

  4. Stiskněte tlačítko SET.

   • Nainstalujte aplikaci Camera Connect do smartphonu a vyberte položku [OK].
  5. Vyberte položku [Připojení přes Wi-Fi].

  6. Zkontrolujte SSID a heslo.

 • Kroky prováděné na smartphonu

  1. Pomocí smartphonu navažte spojení Wi-Fi.

   • Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a potom klepněte na SSID (název sítě), který jste zkontrolovali v kroku 6.
   • Jako heslo zadejte heslo zkontrolované v kroku 6.
  2. Spusťte aplikaci Camera Connect a klepnutím na fotoaparát se připojte prostřednictvím Wi-Fi.

   • Na zobrazené obrazovce klepněte na fotoaparát, ke kterému se chcete připojit pomocí Wi-Fi.
 • Kroky prováděné na fotoaparátu (2)

  1. Vyberte položku [OK].

   • Na fotoaparátu se zobrazí nápis [SmartphoneWi-Fi zapnuto].
   • Na smartphonu se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Camera Connect.

Obecná preventivní opatření týkající se komunikace aplikace Camera Connect mezi fotoaparátem a smartphony

Upozornění

 • Některé funkce nejsou během připojení prostřednictvím Wi-Fi dostupné.
 • Při dálkově ovládaném fotografování se může snížit rychlost AF.
 • V závislosti na stavu komunikace může dojít ke zpoždění zobrazení snímku nebo načasování spuštění závěrky.

Poznámka

 • Po navázání spojení Wi-Fi se doporučuje zakázat funkci úspory energie smartphonu.