Mazání snímků

Nepotřebné snímky pro vymazání lze vybrat jednotlivě nebo všechny najednou.

Upozornění

 • Jakmile je snímek vymazán, nelze jej obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte, že jej nadále nebudete potřebovat.

Výběr ([Označení]) více snímků pro současné vymazání

Přidáním značek zatržení ke snímkům, které chcete vymazat, můžete vymazat všechny tyto snímky současně.

 1. Vyberte položku [Přehrávání: Smazání snímků].

 2. Vyberte položku [Výběr a smazání snímků].

 3. Vyberte snímek.

  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte snímek, který chcete vymazat, a potom stiskněte tlačítko SET.
  • Chcete-li vybrat další snímek pro vymazání, opakujte krok 3.
 4. Vymažte snímky.

  • Stiskněte tlačítko přehrávání a potom tlačítko [OK].

Vymazání všech snímků na kartě

Můžete vymazat všechny snímky na kartě současně.