Přehrávání filmů

 1. Přepněte na přehrávání.

  • Vyberte položku [Přehrávání: Přehrát].
 2. Vyberte film.

  • Stisknutím tlačítek Závěrka a Záznam filmů vyberte film, který chcete přehrát.
  • Snímky se zobrazenou ikonou Tlačítko nastaveníSoubory filmů v levém horním rohu jsou filmy.
 3. Stiskněte tlačítko SET.

 4. Stiskněte tlačítko SET pro přehrání filmu.

  • Film se začne přehrávat.
  • Přehrávání můžete pozastavit a zobrazit panel pro přehrávání filmů stisknutím tlačítka SET. Opětovným stisknutím tlačítka se obnoví přehrávání.

Panel pro přehrávání filmů

Položka Operace přehrávání
Přehrávání Přehrávání Každým stisknutím tlačítka SET se přepne mezi přehráváním a pozastavením přehrávání.
Skok zpět Skok zpět Skok zpět o cca 4 s při každém stisknutí tlačítka SET.
Předchozí snímek Předchozí snímek Při každém stisknutí tlačítka SET se zobrazí předchozí snímek. Podržením tlačítka SET se film převíjí zpět.
Další snímek Další snímek Film se přehrává po jednotlivých snímcích opakovaným stisknutím tlačítka SET. Podržením tlačítka SET se film převíjí vpřed.
Skok vpřed Skok vpřed Skok vpřed o cca 4 s při každém stisknutí tlačítka SET.
zadaná poloha Poloha přehrávání
mm' ss" Doba přehrávání s minutami (označenými ') následovanými sekundami (")
MENUNávrat Pro návrat k přehrávání snímků stiskněte tlačítko MENU.

Upozornění

 • Přehrávání filmu se může zastavit, pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo soubory filmu mají poškozené snímky.
 • Vysoká vnitřní teplota fotoaparátu může bránit přehrávání filmu. Přehrávání filmu se může zastavit rovněž v případě, pokud se fotoaparát během přehrávání zahřeje.
 • Při přehrávání filmů na tomto fotoaparátu není slyšet zvuk. Chcete-li sledovat filmy s přehráváním zvuku, použijte zařízení pro přehrávání filmů.