Režim řízení

Můžete si vybrat režim řízení odpovídající scéně nebo objektu.

  1. Vyberte položku [Fotografování: Režim řízení].

  2. Nastavte režim řízení.

  • [Jednotlivé snímky] Jednotlivé snímky

    Při podržení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz je pořízen pouze jeden snímek.

  • [Souvislé fotografování] Kontinuální snímání

    Při podržení tlačítka spouště v poloze stisknutí až na doraz můžete po dobu stisknutí tlačítka fotografovat kontinuálně rychlostí max. cca 10 sním./s.

Upozornění

  • Rychlost kontinuálního snímání se může snížit v závislosti na faktorech, jako je rychlost závěrky, podmínky objektu a jas.
  • Když dojde během kontinuálního snímání k zaplnění interní paměti, rychlost kontinuálního snímání se může snížit díky dočasnému pozastavení fotografování.