Výběr metody AF

Můžete změnit metodu automatického zaostřování tak, aby vyhovovala fotografovanému objektu a scéně.

 1. Vyberte položku [Fotografování: Metoda AF].

 2. Vyberte metodu AF.

Tvář(Tvář)+Sledování: Tvář+Sledování

Fotoaparát detekuje a zaostřuje tváře osob.

Pokud není detekována žádná tvář, zaostřovací bod se určí prostřednictvím různých podmínek.

Upozornění

 • Jako tvář může být detekován jiný objekt než lidská tvář.
 • Detekce tváře nepracuje, pokud je tvář velmi malá nebo velká v rámci obrazového pole, příliš světlá či tmavá nebo částečně skrytá.
 • AF nemusí detekovat objekty nebo tváře osob na okrajích obrazovky. Změňte kompozici snímku tak, aby byl objekt vycentrován, nebo jej přibližte ke středu obrazového pole.

1 bodový AF: Jednobodové automatické zaostřování

Fotoaparát zaostřuje prostřednictvím jednoho AF bodu uprostřed obrazu.

Tipy pro fotografování s AF

 • I když je dosaženo zaostření, namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostříte znovu.
 • Během automatického zaostřování se může změnit jas obrazu.
 • V závislosti na objektu a podmínkách fotografování může zaostřování zabrat určitou dobu.
 • Pokud se při fotografování mění zdroj světla, může blikat obrazovka a zaostření může být obtížné. V takovém případě restartujte fotoaparát a pokračujte ve fotografování s AF pod zdrojem světla, který použijete.
 • V případě objektů na okrajích obrazového pole, které jsou lehce rozostřené, zkuste zaostřit znovu s daným objektem uprostřed obrazu, změnit kompozici na původní a exponovat.

Podmínky fotografování ztěžující zaostřování

 • Objekty s nízkým kontrastem, například modrá obloha nebo ploché povrchy v plných barvách, resp. další případy se ztrátou detailů ve světlech nebo stínech.
 • Objekty při nízké hladině osvětlení.
 • Pruhy a další vzory, u kterých je kontrast pouze ve vodorovném směru.
 • Objekty s opakujícími se vzory (Příklad: okna mrakodrapů, počítačové klávesnice atd.).
 • Jemné čáry a obrysy objektu.
 • Světelné zdroje s neustále se měnícím jasem, barvami nebo vzory.
 • Noční scény nebo světelné body.
 • Obraz blikající pod zářivkovým nebo LED osvětlením.
 • Extrémně malé objekty.
 • Objekty na okraji obrazového pole.
 • Objekty v silném protisvětle nebo objekty s velkou odrazností (Příklad: automobil s vysoce odraznými povrchy atd.).
 • Blízké a vzdálené objekty v rámci AF bodu (Příklad: zvíře v kleci atd.).
 • Objekty, které se stále pohybují v rámci bodu AF a nezůstanou nehybné kvůli chvění fotoaparátu nebo pohybové neostrosti.
 • Provádění automatického zaostřování, když je objekt velmi rozostřený.
 • Během automatického zaostřování se na obrazovce zobrazuje šum (světelné body, pruhy atd.).