Fotografování

 1. Zaostřete na objekt.

  • Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření.
  • Jakmile je objekt zaostřen, zobrazí se zelený rámeček.
  • Pokud fotoaparát není schopen zaostřit na objekty, zobrazí se žlutý rámeček.
 2. Exponujte.

  • Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.
  • Chcete-li zkontrolovat své snímky, použijte nabídku [Přehrávání: Přehrát] ().