Použití fotoaparátu jako monokuláru

  1. Nastavte zoom.

    • Každým stisknutím tlačítka Zoom se přepíná mezi třemi úrovněmi nastavení zoomu.
  2. Zaostřete na objekt.

    • Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření.

Poznámka

  • Fotoaparát se automaticky vypne, pokud je nečinný po dobu nastavenou v položce [Nastavení: Hled. vypnutý] ().